Westander startar enhet för hälsa och forskning

Pr-byrån Westander startar ett affärsområde specialiserat på hälsa och forskning. Sara Arborén är chef för den nya enheten och ingår i Westanders ledningsgrupp.

– Vi ser ett växande intresse från aktörer inom hälsosektorn och från forskningsinstitutioner. Genom att starta ett nytt affärsområde kan vi hjälpa ännu fler att nå ut med forskningsbaserad kunskap, säger Sara Arborén, affärsområdeschef för Westander Hälsa och Forskning.

Westander hjälper redan i dag många uppdragsgivare inom området hälsa och forskning. Nu stärks den satsningen ytterligare genom ett samlat affärsområde.

– Det florerar många hälsomyter och viktig forskningsbaserad kunskap får inte den spridning den förtjänar. Fler företag, myndigheter och organisationer behöver delta i debatten och bidra till bättre folkhälsa och kunskapsbaserade beslut, säger Sara Arborén.

Westander Hälsa och Forskning har målet att rekrytera minst två nya konsulter under 2020. Enheten består från starten av tre konsulter med bred erfarenhet:

  • Sara Arborén, affärsområdeschef för Westander Hälsa och Forskning.
  • Johan Lindahl, pr-konsult och ansvarig för Westanders tjänster inom kriskommunikation.
  • Cecilia Gomez, pr-konsult och tidigare förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2019

Visa fler