Mänskliga rättigheter

Människor möter dagligen fördomar, diskriminering och intolerans i både Sverige och övriga världen – samtidigt sjunker tilltron till civilsamhället. För att människors rättigheter ska respekteras behöver fler aktörer jobba fokuserat med att sprida kunskap och skapa engagemang.

Våra specialister har lång erfarenhet av opinionsbildning och politisk påverkan kring mänskliga rättigheter. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Letar du efter något annat?

Våra specialister inom mänskliga rättigheter

Du kanske också vill läsa...