”Vi vill sprida forskningsresultat”

Publicerad i Pr-handboken 2016

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande miljöinstitut, som arbetar med forskning och uppdrag för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommunikationsarbetet handlar huvudsakligen om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten, men också om att öka kunskapen om den kompetens som finns bland IVL:s experter.

– Både i Sverige och internationellt är det lång väg kvar innan vi har ett helt hållbart samhälle. Forskningen ger oss kunskap om hur läget ser ut, vad vi bör göra och i vilken ordning åtgärder bör prioriteras. Det är viktigt att den kunskapen får bred spridning, säger Eva Bingel, informationschef på IVL.

I dag finns ett stort intresse hos allmänheten för miljöfrågor. Många är medvetna om hur vår livsstil påverkar klimatet. Försäljningen av ekologisk mat ökar och frågor som återvinning, cirkulär ekonomi och livscykelanalys intresserar allt fler.

– IVL har funnits i femtio år och har stor erfarenhet av hur politikernas och den allmänna opinionens fokus på olika miljö- och hållbarhetsfrågor har varierat över tid. Vi arbetar även i länder som Kina och Indien, där utvecklingen går snabbt och det i dag görs stora framsteg på miljöområdet, säger Eva Bingel.

Bland IVL:s 250 anställda har en stor andel forskarutbildning. Många ingår i expertgrupper, föreläser och deltar i debatten inom sitt sakområde. Det är en debatt som ibland kan hetta till och skapa stora rubriker.

– Vi har ett tätt flöde av nyheter och rapporter som vi vill nå ut med. Vår utmaning är att få ut varje nyhet i rätt kanaler och på ett för allmänheten lättbegripligt språk. I det arbetet är det bra att ha ett externt bollplank, säger Eva Bingel.

Foto: Anna Hallin

Läs mer om samarbetet med Westander.