10 tips om hållbar mat

Mat engagerar många. Samtidigt går omställningen till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelskedja långsamt. Genom att delta i debatten kan ni inspirera fler till att producera och äta hållbar mat.

Läs om våra specialister inom hållbar mat och hör gärna av dig till Ninna Prage om du vill ha fler tips.

1. Dra nytta av matglädjen

Utgå från människors engagemang för mat när ni planerar för pr-arbetet. Tänk att ni ska kommunicera lättbegripligt och positivt med goda exempel på hur lätt det är att göra rätt.

2. Definiera samhällsnyttan

Ringa in vad i er verksamhet som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Tydliggör för er själva hur era produkter eller tjänster exempelvis skapar bättre miljö eller ökad folkhälsa.

3. Positionera varumärket

Välj ut en eller ett par frågor att fokusera på i pr-arbetet. Skilj er från konkurrenterna med tydliga egna budskap och bli den expert som media kontaktar.

4. Bygg kunskap internt

Informera alla medarbetare löpande om vad ni gör för att bli mer hållbara. Uppmuntra ansvariga för hållbarhets- och kommunikationsfrågor att hålla sig uppdaterade på matområdet.

5. Sök allierade

Berätta för samarbetspartner och andra aktörer inom branschen om ert hållbarhetsarbete. Inspirera genom att föreslå gemensamma pr-aktiviteter som debattartiklar och kampanjer.

6. Sätt i gång direkt

Kommunicera även om åtgärder eller projekt som är planerade eller ligger i startgroparna. Det visar på handlingskraft och transparens, vilket i sin tur bygger förtroende.

7. Lansera talespersoner

Identifiera en eller ett par personer hos er som är särskilt engagerade och pedagogiska. Erbjud medverkan av era experter i intervjuer, paneldebatter och nyhetsinslag.

8. Använd bilder

Ta hjälp av en fotograf och bygg upp en varierad bildbank av hög kvalitet till era pr-aktiviteter. Med tilltalande matbilder når ni lättare fram med era budskap.

9. Hjälp politikerna med lösningar

Knyt an till exempelvis Sveriges livsmedelsstrategi samt miljömål och ta fram konkreta politiska förslag. Opinionsbilda brett och berätta konkret om hur ni själva bidrar.

10. Upprepa, upprepa, upprepa

Ta varje chans att upprepa era viktigaste budskap och sikta på att göra så under en lång tid framöver. Att åstadkomma beteendeförändringar tar tid och kräver uthållighet.