Varför en pr-handbok?

Westander vill bidra till ökat samhällsengagemang. Vår vision är ett samhälle där en konstruktiv debatt bygger broar och skapar tillit mellan människor.

Bara 16 procent av svenskarna är positiva till reklam, enligt en Novusundersökning beställd av Sveriges Annonsörer. Sedan 2010 har antalet anställda i pr-branschen växt med 57 procent enligt SCB, medan reklambranschen har stått stilla.

Westander hjälper företag att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, ofta med målet att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut.

Pr-handboken har hittills utkommit i 20 upplagor och tryckts i 272 000 exemplar. Bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta.

Varför en pr-byrå?

Företag och organisationer som anlitar pr-byråer gör i allmänhet detta för att ett löpande pr-samarbete bidrar till att stärka deras kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Ett samarbete med Westander kostar en till två miljoner kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende.

Varför Westander?

Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande.

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

Engagemang. Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga samhällsengagemang ökar nyttan för uppdragsgivaren.

Öppenhet. Vi vill bidra till den öppna demokratiska processen. Vi gör pr-verktygen tillgängliga för fler och motverkar lobbying med dolda kunder.

Proaktivitet. Vi hjälper våra uppdragsgivare genom att ligga steget före med konkreta förslag. I ett samarbete bidrar vi med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Kvalitet. Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Våra konsulter har flerårig praktisk erfarenhet och djup specialistkompetens.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Patrik Westander, vd, 073-687 82 55