Varför en pr-handbok?

Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

Bara 17 procent av svenskarna är positiva till reklam, enligt en Novusundersökning beställd av Sveriges Annonsörer. Pr handlar om att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme.

Med Pr-handboken vill vi bidra till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Samhällsdebatten behöver fler perspektiv och deltagare också från aktörer som inte har råd att anlita pr-byråer.

Pr-handboken har hittills utkommit i 16 upplagor och tryckts i totalt 230 000 exemplar.

Varför en pr-byrå?

Företag och organisationer som anlitar pr-byråer gör i allmänhet detta för att ett löpande pr-samarbete bidrar till att stärka deras kommunikation med struktur, driv och utifrånperspektiv.

Ett samarbete med Westander kostar en till två miljoner kronor per år. Då finns dels ut­rymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende.

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

Engagemang. Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga engagemang höjer kvaliteten och garanterar nyttan för uppdragsgivaren.

Öppenhet. Vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Alla våra pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten redovisas på vår hemsida.

Effektivitet. Vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivaren själv både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.

Handling. Vi är handlingsorienterade och proaktiva. Vi producerar hellre praktiska handlingsplaner – enligt modellen ”vem gör vad och när?” – än principiella och övergripande strategidokument.

Patrik Westander, vd