Tre budskap i coronatider

Bohusläningen den 19 mars 2020

Vill du bidra till att minska de negativa konsekvenserna av coronakrisen?

Vi ser tre coronarelaterade samhällsproblem med delvis olika tidsperspektiv: smittspridningen, jobben och misstron. Många känner oro för framtiden och har en stark vilja att bidra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

1. Dämpa takten
Det akuta problemet är att vården inte kommer att hinna med om det nya coronaviruset sprids alltför snabbt. Smittspridningen måste därför fördröjas och de äldre behöver skyddas från smitta. Vi kan alla ta ansvar för att lyssna noga på myndigheterna, bidra till att sprida deras budskap och agera enligt deras rekommendationer.

2. Rädda jobben
På kort sikt är problemet att rädslan redan har lett till en ekonomisk tvärnit som kan utvecklas till det största hotet mot jobben i modern tid. Nu behöver vi hålla uppe efterfrågan i ekonomin för att rädda jobben och välfärden. Vi kan alla behålla lugnet, lyfta blicken och undvika att vidta kortsiktiga åtgärder som tvärbromsar ekonomin.

3. Delta i debatten
På längre sikt är problemet att debatten kring coronaviruset delvis präglas av djup polarisering och stor misstänksamhet mot experter och myndigheter. Samhällsdebatten behöver fler seriösa aktörer som bidrar till att höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet. Vi kan alla bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Allt fler företag och organisationer vill bidra till en positiv samhällsutveckling – även i coronatider. Vi har alla ett ansvar för att samhällsdebatten inte tappar bort viktiga ämnen som klimatkrisen, integrationen, digitaliseringen och många andra viktiga framtidsfrågor.

Johanna Wilkens, kris- och ledarskapskonsult
Patrik Westander, vd
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2020