Därför är det rimligt att Bromma flygplats används till annat

Pandemin innebar att efterfrågan av tjänsteresor minskade kraftigt. Det minskar trängseln i Arlandas luftrum vid rusningstid. Dessutom gör klimatkrisen att fler kommer välja bort flyget. Därför kan Bromma flygplats användas till annat.

Foto: Peter Phillips, Swedavia.

Pandemin gjorde att behovet av tjänsteresor minskade drastiskt, när företag och anställda insåg hur mycket tid och pengar de kan spara på digitala möten. Till exempel spår resebranschföreningen SRF att affärsresandet inom ett par år kan ha minskat med närmare 50 procent.

På Arlanda och Bromma har antalet starter och landningar varit flest under rusningstid på morgon och eftermiddag, just för att det är då tjänsteresenärerna vill resa. Privatresenärer är inte lika beroende av att flyga just morgon eller kväll, utan deras starter och landningar kan spridas ut under stora delar av dygnet. Så när tjänsteresorna minskar kraftigt, minskar också trängseln i luftrummet.

Stora delar av dygnet skulle det vara gott om plats på Arlanda även om Brommas trafik skulle flytta till Arlanda. Arlanda kan jämföras med Heathrow, som också har två parallella landningsbanor men betydligt fler flygplansrörelser varje dag.

Till pandemin kommer klimatkrisen, som gör att allt fler människor och företag vill minska sina utsläpp. Att avstå en flygresa är ofta den åtgärd som minskar en persons klimatavtryck allra mest. Så länge flyget till största delen är beroende av fossila drivmedel kommer därför fler människor allt oftare välja bort flyget som transportmedel.

Sammantaget minskar det här behovet av två flygplatser i Stockholm.

Men vi kommer vilja och behöva flyga även i framtiden. Därför behöver produktionen av biodrivmedel till flyget öka. Fler företag, organisationer och privatpersoner kommer dessutom vara villiga att betala extra för att det tankas biodrivmedel så att de redan nu kan flyga fossilfritt.

På sikt kommer vi även kunna flyga i plan som drivs på el, och även vätgas. Då kommer fler att flyga fossilfritt. Framför allt vätgasflyget ligger dock många år bort i tiden, och elflyget löser bara behovet av kortare flygresor.

Min slutsats är att flyget kommer vara fossilfritt i framtiden, men det kommer ändå ta väldigt lång tid innan efterfrågan på flygresor kommer tillbaka till nivåerna före pandemin, om någonsin. Framför allt har behovet att flyga just i rusningstid minskat. Därför känns det rimligt att marken där Bromma flygplats ligger används till något annat.

Daniel Hirsch, ansvarig för Westanders tjänster kring Hållbart resande

Klimatkommentaren 2021