0,4 procent sänkte…

”0,4 procent sänkte, enligt pr-byrån Westander, de tio största pr-byråerna i branschorganisationen Precis de anställdas löner under 2011.”

Dagens Media den 15 augusti 2012