101 praktiska tips...

”101 praktiska tips hur du når ut till pressen med ditt budskap ges av pr-byrån Westander.
– Syftet är att företag och organisationer ska kunna öva upp sin nyhetsnäsa och bli mer massmedialt aktiva, säger Henrik Westander som framgångsrikt fick Svenska Freds att synas i medierna under 1980- och 90-talen.
Läs mer på www.www.westander.se.”

Säljaren den 21 december 2001