19 är den plats…

”19 är den plats som Västtrafik hamnar på när landets länstrafikbolag rankas efter antal pressklipp per resa. Det bolag som får mest uppmärksamhet i relation till antalet resor är Region Gotland. Allt enligt pr-byrån Westanders undersökning.”

Borås Tidning den 15 september 2012