79 procent…

”79 procent, eller åtta av tio svenskar, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Förtroendet människor emellan är starkt förankrat i nästan alla politiska läger visar en Sifoundersökning
beställd av pr-byrån Westander.”

Nya Wermlands-Tidningen den 23 januari 2017