97 procent av...

”97 procent av de nyvalda riksdagsledamöterna anser att det bör utbildas fler veterinärer och djursjukskötare i Sverige. Det visar en enkät som genomförts på uppdrag av Svensk Djursjukvård. (…)
Westanders valenkät genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 24 maj–26 juni. Enkäten skickades till alla riksdagskandidater på valbar plats.”

Veterinärmagazinet.se den 20 oktober 2022