Akademix lär dig PR-branschens bästa lobbyknep

”Akademix lär dig PR-branschens bästa lobbyknep
Vi springer utan karta, vi försöker förtvivlat passa tiden – utan att ha en aning om vad klockan är. Vi skaffar oss nya fiender istället för vänner, vi kan för mycket för vårt eget bästa och vi tror att lika barn leka bäst.
Mattias Goldmann från Westander Publicitet & Påverkan avslöjar lobbyisternas vanligaste misstag.”

Akademix.se den 12 december 2004