Aktuellt har bett ett pr-proffs…

”Aktuellt har bett ett pr-proffs att analysera kungens insats. (…)
– Det mest positiva med kungen ur ett marknadsföringsperspektiv för Sverige är just att han är kung, själva börden. (…)
– Jag tror att Victoria uppfattas som väldigt mycket mer modern än vad kungen gör. Och jag tror att modernitet är ett värde som det är viktigt att man jobbar med och symboliserar väldigt tydligt när det är Sverige man ska marknadsföra. (…)
Men enligt Birger Östberg finns en annan anledning till att det kan vara svårt för kungen att marknadsföra Sverige.
– Det börjar bli så omfattande nu detta med kungens dåliga mediehantering så jag tror att allt fler nästan skäms för den kung vi har i Sverige. Och det måste ju vara ett väldigt stort problem för varumärket Sverige.”

Birger Östberg i SVT Aktuellt den 20 september 2013