Alla tolkar dock inte...

”Alla tolkar dock inte nedläggningen av miljödepartementet som negativ. Jakob Lundgren är tidigare sakkunnig på miljödepartementet och arbetar nu på pr-byrån Westander.
’Det behöver inte vara av ondo. Till exempel skulle mycket finnas att vinna i att klimatomställningen får större vikt i Regeringskansliet. Såväl närings-, finans- och infrastrukturfrågor är avgörande för att lyckas’, skriver Jakob Lundgren på Twitter.”

Dn.se den 18 oktober 2022