Almedalsveckan innebär en unik möjlighet

”Almedalsveckan innebär en unik möjlighet att träffa Sveriges viktigaste opinionsbildare under informella former.
Det skriver pr-byrån Westander i sina ’10 tips för att lyckas i Almedalen’.”

Svensk Sjöfarts Tidning den 27 augusti 2010