Apoteket samarbetar med Westander...

”Apoteket samarbetar med Westander Publicitet & Påverkan. (…)
Pr-byrån ska arbeta med publicitet som stöder målet för Apotekets verksamhet: att skapa största möjliga nytta av läkemedelsanvändning till lägsta möjliga kostnad. (…)
Westander ökade under 2002 byråintäkten med 63 procent till drygt 5 miljoner kronor. Apoteket har nyligen även inlett ett samarbete med reklambyrån TBWA.”

Pharma Online den 7 mars 2003