Att BP är årets pr-flopp…

”Att BP är årets pr-flopp råder det ingen tvekan om när opinionsbildarproffsen listar årets händelser. Flippar gör däremot landets pensionärer som lyckats i skattefrågan. (…)
Årets opinionsbildare?
– Pensionärsorganisationerna, som lyckades få partierna att göra valrörelsen till en tävling om vem som kunde sänka pensionärernas skatt mest.
Årets kommunikationsstrateg?
– Wikileaks, som genom exklusiv utportionering av nyhetsmaterial fick maximal publicitet för de amerikanska diplomatrapporterna – i stället för att lyda internetaktivisternas princip om att göra allt tillgängligt för alla samtidigt.”

Birger Östberg i Veckans Brief den 16 december 2010