Att LO:s ordförande...

”Att LO:s ordförande inte pratar med övriga medier finner Patrik Westander upprörande.
– Wanja Lundby-Wedin måste visa respekt för och värna om mediernas demokratiska uppdrag. Ett av mediernas viktigaste uppdrag är att granska makten. Då duger det inte att kommunicera som hon har gjort. Hon är en av de två främsta företrädarna för arbetarrörelsen i landet, och hon ställer inte upp på en medial granskning. Det är ohållbart.”

Expressen.se den 28 mars 2009