Bakom rapporten "Fördel medlemskap"...

”Bakom rapporten ’Fördel medlemskap’, som har refererats i flera media, står nätverken Grön Euro och Vänster för EMU. Den är skriven av män med stor politisk erfarenhet, som Lennart Värmby, tidigare riksdagsman för vänsterpartiet, och Mattias Goldmann, som tidigare var miljöpartiets informationskoordinator innan han blev lobbyist på Westander Publicitet & Påverkan.”

Arbetaren den 29 augusti 2003