Bästa Westander...

”Bästa Westander, det är kul att höra att vi står på samma sida när det gäller en öppnare pr-bransch. Ni är dock inte helt pålästa. Svenska PR-företagen följer de etiska yrkesnormer som fastställts av ICCO Stockholm Charter i april 2002 och oktober 2003. Vi som branschförening har en grundinställning att öppenhet gynnar både vår egen bransch och våra kunder, sedan är det upp till varje byrå att verka för öppenhet.”

Karin Pontén, ordförande Svenska PR-företagen, Dagensmedia.se den 20 februari 2009