Bättre orderläge för pr-byråerna

”Bättre orderläge för pr-byråerna. (…)
Som Dagens Media löpande rapporterat om har flera byråer fyllt på i konsultledet under senare tid.
Bland de byråer som Dagens Media haft kontakt med uppger Citigate Gramma, Westander Publicitet & Påverkan, Ogilvy PR, Prime och Coast Communications att nyrekryteringar är på gång inom en snar framtid.”

Dagens Media den 26 maj 2004