Baylan vilseleder

”Baylan vilseleder (…)
Partisekreterare (S) Ibrahim Baylan har sin analys klar: sittande statsministern har ett naturligt övertag. (…)
Det låter som en bra förklaring: Reinfeldts högre förtroendesiffror hänger samman med hans ämbete, inte med hans och Sahlins prestationer.
Men, Baylans historiebeskrivning är inte korrekt. (…)
Sifo/Westander ställde i sin tur följande fråga i sex mätningar under augusti och september 2006: ’Vem känner du störst förtroende för som statsminister efter valet, Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt?’. I en av undersökningarna valde de svarande Persson, i fyra Reinfeldt och i en var det dött lopp.”

Alex Voronovs ledare i Eskilstuna-Kuriren den 25 maj 2010