Biståndsdebattörerna…

”Biståndsdebattörerna Staffan Landin och Henrik Westander hävdar på DN Debatt att regeringen uppmanat Migrationsverket att ändra sina prognoser om asylsökande. Därmed kan man göra större biståndsavräkningar, alltså de pengar som i dag tas ur biståndsbudgeten för att bekosta asylmottagandet.”

Dagen.se den 17 februari 2017