Bland rödgröna väljare…

”Bland rödgröna väljare tycker 85 procent att man kan lita på varandra, visar en Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Lägst förtroende för sina medmänniskor har Sverigedemokraternas väljare, där 38 procent inte litar på andra.”

Värmlands Folkblads huvudledare den 4 mars 2017