Bli din egen lobbyist

”Bli din egen lobbyist (…)
Det är inte svårt att påverka beslut om man förstår den politiska processen och har konkreta mål. Så säger lobbyisten Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander. Han tycker alla kan vara sin egen lobbyist. (…)
Byråns lite annorlunda linje beträffande ställningstaganden och öppenhet kring uppdragsgivare tycks vara ett vinnande koncept, i alla fall om man får tro branschtidningen Resumé, som gett byrån utmärkelsen Bästa PR-byrå 2007.”

Tidningen Fysioterapi, medlemstidning för Sjukgymnasternas riksförbund, den 4 april 2007