Branschen behöver inte höja…

”Branschen behöver inte höja timpriserna för att höja produktiviteten, i stället bör systemet med tidsrapportering fasas ut på byråerna, skriver Johan Rönn, partner i Angselius Rönn, som svar på Jessica Henryson och Patrik Westanders debattinlägg.”

Dagens Media den 14 augusti 2012