Branschorganisationen VVS-Fabrikanternas Råd...

”Branschorganisationen VVS-Fabrikanternas Råd väljer Westander som byrå för frågor rörande publicitet och opinionsbildning av energieffektivisering. (…)
– Det finns ett stort medialt intresse för vatten- och avloppsteknik, men många känner inte till hur stor betydelse VVS- och VA-installationerna har för klimatpåverkan, säger Mikael Persson, kundansvarig pr-konsult på Westander.”

Resume.se den 12 maj 2016