Bröderna Westander uppmanar...

”Bröderna Westander uppmanar nyhetsredaktionerna att öppet redovisa hur stora delar av deras nyhetsmaterial som tillkommit på initiativ från lobbyorganisationer och PR-byråer. Det är naturligtvis ett högst rimligt krav, inte minst med tanke på att vi journalister är vana att ställa höga krav på genomskinlighet hos andra institutioner. Jag hoppas att jag har fel, men något säger mig att ytterst få mediekonsumenter ens kommer att få höra talas om bröderna Westanders förslag.”

Dan Josefsson i förordet till Publicistklubbens årsbok, april 2001