Byråerna bestämmer själva...

”Byråerna bestämmer själva om de vill lägga en timme av sin tid på en pitch. Hade pitchen varit dold hade ändå samma timme givits till byråerna. Det är snarare att detta skedde öppet som Westander reagerar mot. Han ville förmodligen inte riskera att hans byrå öppet förlorade mot en annan byrå och då möjligen, gud förbjude, mot en mindre känd byrå.”

Mattias Behrer och Peter von Satzger, kommunikationsdirektör respektive pr-chef på MTV Networks i Norden, bemöter Westanders kritik att MTV avviker från Sveriges Annonsörers och Reklamförbundets rekommendationer och bjuder in 20 pr-byråer till en brief, Dagensmedia.se den 27 mars 2006