Dålig idé att låta rädslan styra

”Dålig idé att låta rädslan styra (…)
Främlingsfientlighet gör Sverige till ett sämre land för oss alla. Främlingsfientligheten underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens. Men det går att minska främlingsfientligheten om vi vill och försöker. Vi tror det är viktigt att bemöta främlingsfientliga personers argument med respekt, saklighet och dialog i stället för att komma med anklagelser om rasism.”

Debattinlägg i Skaraborgs Allehanda den 7 september 2015