De kan bli Årets Byrå

”De kan bli Årets Byrå
Totalt 98 byråer är nominerade i 15 kategorier i Regis byråutvärdering Årets Byrå. Årets Byrå är en branschstudie som bland annat kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer. Totalt ingår 203 byråer i årets undersökning och de bästa av dem har nu alltså nominerats. (…)
Pr-byråer – 25+ MKR (11 undersökta byråer) (…)
Westander”

Dagensmedia.se den 30 januari 2013