Det är enkelt…

”Det är enkelt att stå för självklara åsikter som alla håller med om. I tider när det blåser hårda politiska vindar finns det behov av fler företag som står upp för exempelvis allas lika värde, även om det möter motstånd. I dag bör företag vara ännu tydligare med sina värderingar, säger Johanna Look, byråchef på Westander.”

Resumé den 14 december 2016