Det är länsstyrelsens...

”Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som prövar ansökan om vindkraftsetablering men kommunerna är obligatorisk remissinstans och har rätt att säga nej utan motivering. Förra året användes det kommunala vetot mot 32 av 42 projekt på land enligt en sammanställning som konsultbyrån Westander gjort för branschorganisationen Svensk vindenergi.”

Tidningen Vision den 3 juni 2022