Det är överraskande att förtroendet för statsministern...

”– Det är överraskande att förtroendet för statsministern inte sjunkit i samma takt som opinionen för den borgerliga regeringen, säger Henrik Westander på pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan, som beställt Sifoundersökningen.
Han tror att skälet till det starka stödet för Fredrik Reinfeldt står att finna i statsministerns förmåga att delegera till sina ministerkollegor.
– Fredrik Reinfeldt har inte varit så involverad i de kontroversiella frågorna, som sänkta ersättningsnivåer i a-kassan, alla turer kring avskaffandet av fastighetsskatten och utförsäljningen av statliga bolag, säger Henrik Westander.”

Dagens Industri den 20 augusti 2007