Det bästa är om man klarar sig utan pr-konsult...

”– Det bästa är om man klarar sig utan pr-konsult. Men ofta är problemet att man inte avsätter nog med tid för att arbeta med företagets pr-verksamhet. Hyr man in en konsult prioriterar man det mer eftersom det kostar pengar, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan.
Han menar att pr-byråerna skapar kundnytta främst genom att lära kunderna att själva skapa publicitet.”

Tidningen it.branschen den 2 maj 2003