Det finns en yrkeskår av tunga socialdemokratiska...

”Det finns en yrkeskår av tunga socialdemokratiska beslutsfattare som har gått över till näringslivet för att agera kontaktpersoner. Att nätverka med regeringen är viktigt. (…)
På pr-byråerna återfinns bland andra: Lovisa Lantz, Westander.”

Resumé den 29 juni 2006