"Det har ju varit några fall…"

”– Det har ju varit några fall där de har fått frågor om vad de har gjort och då har de inte velat svara. Så jag vet inte riktigt om de lever som de lär. Sedan är det väl så också att i alla branscher kan man ju bli ’enfant terrible’ genom att göra till sin affärsidé att angripa alla andra aktörer och utmåla dem som oseriösa. (…)
Westander är inte medlem i vår branschförening. Vår branschförening för pr-konsultföretagen i Sverige har jobbat oerhört intensivt med att ta fram normer för hur vi ska arbeta.”

Magnus Dahl, vd för pr-byrån Aspekta, kritiserar Westander i Publicerat i SR P1 den 17 september 2011