Det senaste kvartalet har varit positivt...

”Det senaste kvartalet har varit positivt för pr-byråerna. Både fler nya kunder och ett ökat intresse för pr hos redan befintliga kunder glädjer nästan alla byråer. (…)
Patrik Westander, vd på Westander Publicitet & Påverkan:
– Vår tillväxt baseras inte i första hand på att ta uppdrag från konkurrenterna. Snarare är det våra befintliga uppdragsgivare som satsar mer på pr.”

Dagens Media den 1 mars 2006