Det var för snart sju år sedan som bröderna...

”Det var för snart sju år sedan som bröderna Henrik och Patrik Westander slog sina påsar ihop och startade den egna byrån. De bägge brödernas bakgrunder var i mångt och mycket de diametralt motsatta. Medan Henrik ägnade sig åt lobbying på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, så var den yngre brodern Patrik direktör på Statoil.”

Realtid.se den 5 februari 2007