Discovery höjer tonläget...

Discovery höjer tonläget i tv-bråket med Com Hem (…)
– Det påverkar förstås Discoverys varumärke negativt när de gång på gång förknippas med konflikt på det här sättet. Men även Com Hems varumärke skadas, eftersom det i slutänden är deras tittare som hamnar i kläm.

Sofie Ek i TV4 Nyheterna den 4 september 2017