Eftersom det är första gången…

”Eftersom det är första gången som undersökningen görs finns det inga jämförelsesiffror bakåt. Men mycket talar ändå för att partiledarskiftet i Socialdemokraterna har gjort avtryck i siffrorna. I en närbesläktad återkommande undersökning av Sifo, beställd av pr-byrån Westander, hade Moderaterna störst förtroende i jobbfrågan under större delen av 2010 samt i slutet av 2011. I mars 2012 var bilden emellertid en annan och S fick denna gången ett litet övertag med 2 procentenheter.”

Di.se den 30 mars 2012