Ekolobbyister är också lobbyister

”Ekolobbyister är också lobbyister (…)
Det finns en slentrianmässig motvilja mot lobbyister som oftast förknippas med ’oetiska’ branscher. Men miljöbilar, Röda korset och ekoodlare använder sig också av pr-konsulter och lobbyister. Med framgång får tilläggas. Fast eftersom deras intressen stämmer bättre överens med den allmänna opinionen anses de mer harmlösa. Men tänk om de bara har bättre pr-konsulter?
I vilket fall kan det vara bra att försöka hålla reda på vem som går vems ärende. Och det är inte alltid det lättaste. Någon som de senaste dagarna kommit att personifiera denna problematik är Mattias Goldmann. Åtta till fem är han konsult på pr-byrån Westander, som har etanolföretag som kunder. På fritiden är han styrelseledamot i Gröna bilister. Fast i höst har Goldmann tjänstledigt från Westander för att arbeta åt Gröna bilister. Krångligt?”

Smålandspostens ledare den 22 juli 2008