En glad sommarnyhet…

”En glad sommarnyhet för pr-byrån Westander: Nya kunden är en riktig elskling. Pr-byråns Westander har fått en ny kund: Elbytesexperten elskling.se. (…)
– Elmarknaden avreglerades 1996, men fortfarande sitter 1,2 miljoner hushåll fast i onödigt dyra elavtal, eftersom de inte gjort något aktivt val. Elskling.se:s ambition att göra marknaden mindre krånglig och svåröverblickbar känns angelägen, säger Claes Henriksson i en kommentar.”

Resume.se den 2 juli 2010