En pr-byrå ska hjälpa Sollentuna…

”En pr-byrå ska hjälpa Sollentuna att marknadsföra kommunens klimatarbete (…)
Pr-byrån, som jobbar med klimatfrågor och tidigare haft liknande uppdrag, ska göra en analys och handlingsplan och hålla i en workshop inom kommunen. (…)
– Min bild är att Sollentuna har ett väldigt ambitiöst klimatarbete, säger Birger Östberg på pr-byrån Westander.”

Mitt i Sollentuna den 10 april 2012