En redaktionell text kan ha större genomslag...

”En redaktionell text kan ha större genomslag än en helsidesannons menar pr-gurun Henrik Westander, som 1998 utsågs till ’Årets lobbyist’ för sitt arbete på Svenska Freds. Här är hans tio praktiska publicitetstips hämtade ur boken ’Westanders pr-handbok’.”

Du&Co nr 3 september 2003 listar tio av Westanders 101 publicitetstips