En undersökning som pr-byrån Westander gjort...

”En undersökning som pr-byrån Westander gjort på uppdrag av Kvinnofridslinjen visar att det finns stora brister i kommunerna. Nästan hälften saknar tillräcklig hjälpinformation på sina webbplatser. Många saknar helt och hållet information om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig.”

Dn.se den 3 december 2007