Enligt en Sifoundersökning...

”Enligt en Sifoundersökning som pr-byrån Westander beställt har väljarna störst förtroende för Moderaterna i jobbfrågan. 37 procent känner störst förtroende för M när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna medan 27 procent inte kan ange något parti. Undersökningen genomfördes 28 november – 1 december. 1 000 personer fick frågan ’Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?'”

TT den 12 december 2011