Ett kort möte i Almedalen

”Ett kort möte i Almedalen
De flesta som besöker Almedalen gör det för att lyssna på debatter, talen eller gå på seminarier. Journalister och pr-konsulter är oftast där för att arbeta. Deras vägar korsas på många sätt. Men mötet mellan Jenny Stiernstedt och Birger Östberg fick Journalisten själv ordna. Det finns inte bara ett Almedalen, utan många. Journalisten följde pr-konsulten Birger Östberg och journalisten Jenny Stiernstedt genom Visbys kullerstensgränder några hektiska dagar. (…)
Han ser inget demokratiskt problem i att företag eller organisationer anlitar pr-byråer för att föra fram sitt budskap till medier eller folkvalda i riksdagen.
– För att politiker ska kunna fatta bra beslut och journalister rapportera om angelägna frågor behöver företag och organisationer engagera sig i samhällsfrågor, och då kan vi hjälpa till. En samhällsdebatt som endast förs mellan politiker, och som förmedlas av journalister, är en fattig debatt. Vi verkar för att fler ska bli aktiva samhällsdebattörer, fler borde bli bättre på att föra fram sina synpunkter och åsikter.”

Journalisten den 15 augusti 2013