EU-snus hård match för Swedish Match

”EU-snus hård match för Swedish Match (…)
Patrik Westander, vd på Westander Publicitet & Påverkan, har ingen detaljkunskap kring snuslobbying, men bedömer att jobbet att få in prillan i EU är mycket svårt sett ur ett generellt lobby-perspektiv.
– Det allra viktigaste i lobbyarbetet är att argumentera utifrån ett allmänintresse och något sådant finns inte här. Det näst viktigaste är att hitta allianspartner och det finns heller inga här, förutom andra med kommersiella intressen.”

Dagens Media den 22 september 2004